Förvanskat mejl upprör länsrådet

En hög tjänsteman vid Mittuniversitet ändrade innehållet i ett svarsbrev från länsstyrelsen i Jämtland. Ändringen, eller - förvanskningen - gjorde det möjligt att flytta avancerad forskningsutrustning - från Östersund till Sundsvall. Från Länsstyrelsens sida tycker man agerandet är mycket uppseendeväckade.

Vid en organisationsförändring inom universitetet i höstas skulle en institution i Sundsvall ta över ansvaret för elektronisk forskningsutrustning i Östersund.

Utrustningen har byggts upp under många år, bland annat med medel från EU och från länsstyrelsen i Jämtland och har funnits dels på Frösön och dels på Campus inne i stan.

Det blev aktuellt att samla ihop hela verksamheten till Campusområdet. Den Sundsvallsbaserade chefen inom universitetet begärde då svar från länsstyrelsen på om det var ok ur finansiärernas synvinkel.

Svaret var att ”en flytt till Campus...” var OK.

Men när svaret från länsstyrelsen sedan vidarebefordrades lade universitetstjänstemannen till att ”en flytt till Campus Sundsvall” var OK.

När det hela uppdagades agerade universitets rektor, universitetstjänstemannen omplacerades och utrustningen finns nu åter i Östersund.