Grävlingar allt vanligare husgäster

Grävlingarna i Sverige blir långsamt fler och fler, och det blir också allt vanligare att grävlingar skapar problem genom att bygga bo i husgrunder eller under trappor och altaner. Lotta Fager i Njurunda, söder om Sundsvall har grävlingar under stallet.