Ekoturismen växer men behöver stöd

Det finns nästan 20 små turistföretag i länet som uppfyller kraven på kvalitetsmärkningen Naturens Bästa. De senaste fem åren har de blivit fyra gånger fler och det är klimatdebatten som ökat intresset för hållbar turism. Men branschorganisationen Ekoturismföreningen vill ha mer samarbete och mer stöd.