Många överklagar vindkraftsbeslut

Ett stort antal privatpersoner i trakterna av Glötesvålen i Härjedalen har överklagat kommunfullmäktiges beslut att tillåta byggandet av 30 vindkraft i området.

Bland annat har en lista med 50 namnunderskrifter lämnats in till länsrätten.

Kommunens miljö- och byggkontor ska nu yttra sig i frågan, och på onsdag nästa veckan ska överklagandet behandlas av kommunfullmäktige i Härjedalen.