HD prövar Maggis älgjakt

Högsta domstolen, HD, ska pröva om landshövding Maggi Mikaelsson gjort sig skyldig till mutbrott. Det uppmärksammade rättsfallet beviljades på måndagen prövningstillstånd i HD.

Maggi Mikaelsson fälldes i Östersunds tingsrätt för mutbrott och SCA-direktören Kenneth Eriksson fälldes för bestickning, båda dömdes till dagsböter.

Hovrätten för nedre Norrland gjorde en annan bedömning och frikände de båda åtalade, vilket fick överåklagare Christer van der Kwast att begära att riksåklagaren skulle överklaga domen och begära prövningstillstånd i HD.

- Vi vet ännu inte om målet kommer att avgöras på befintligt material eller om det blir en ny huvudförhandling. De berörda parterna har först fyra veckor på sig att komma in med sina yttranden och därefter bestäms hur ärendet kommer att prövas, säger Anna Flodin på HD till TT.

Efter den friande domen i hovrätten har Maggi Mikaelsson återgått i tjänst som landshövding i Jämtland. Kenneth Eriksson, som hela tiden fortsatt att jobba på toppbefattningen i skogsbolaget, har hävt den timeout som han tog efter den fällande domen i tingsrätten och sitter åter i länsstyrelsens styrelse i Västernorrland tillsammans med bland andra landshövding Gerhard Larsson.

Mikaelsson och Eriksson lär få vänta rätt länge på HD:s dom.

- Det är många ärenden som ligger före i kön, så det troliga är att domen kommer först i slutet av året eller i början av nästa år, säger Anna Flodin.

Bakgrunden till rättsfallet är att SCA bjöd in Mikaelsson till en älgjakt i marker i Medstugan som skogsbolaget arrenderar av Hushållningssällskapet i Jämtland. Förutom själva jakten ingick även mat och logi.

Överåklagare Christer van der Kwast valde att väcka åtal då han ansåg att det fanns en risk för att Mikaelsson i sin roll som landshövding och statlig utredare av skogspolitiken skulle kunna gynna SCA. Han ansåg dessutom att det mest rörde sig om nöje och rekreation och att värdet av jakten med mat och logi översteg gränsen för vad som var godtagbart.

Ove Byström/TT