EU-dom gör sprit-import laglig

Det svenska förbudet mot privatimport av alkohol strider mot EG-rätten. Det konstaterar EU:s domstol. Om beslagtagen sprit nu ska återlämnas till ägarna så kan det innebära att konkursboet efter företaget Locadi i Sundsvall, helt plötsligt får in en massa pengar. Företaget har sålt alkohol via nätet, som här i länet lämnats ut via ombud. Locadis grundare Jim Tjernström köpte champagne idag, på Systembolaget.

Högsta domstolen har begärt ett förhandsbesked om hur EU:s regler ska tolkas.

Bakgrunden till målet är att ett antal svenskar, bland andra Klas Rosengren, fick vin beslagtaget i tullen 2004. De hade beställt det via internet från Spanien och skulle få det levererat till sig. Tullen tog vinet eftersom Rosengren och hans vänner inte hade tagit vinet med sig själva, så kallad reseinförsel.

Enligt domstolen är förbudet mot privatimport ”en obefogad kvantitativ restriktion av den fria rörligheten för varor”. Förbudet är enligt domstolen inte proportionerligt och inte ändamålsenligt för att minska alkoholkonsumtionen och att skydda ungdomar mot alkoholens skadeverkningar.

Om beslagtagen sprit ska återlämnas till ägarna så kan det innebära att konkursboet efter transportföretaget Locadi i Sundsvall, helt plötsligt får in en massa pengar. Företaget har sålt alkohol via nätet, som här i länet lämnats ut via ombud i bland annat Gäddede, Storlien och Funäsdalen.