Stor brist på officerare

Det är svårt att få tag i officerare och värre blir det. I slutet av nästa år kommer det att saknas uppemot 400 officerare i landet.

Det kan bli svårt att locka tillbaka de officerare som blev av med sina jobb i och med försvarsnedläggningen.

Och de som examinerades 2005 känner sig svikna - av dem fick 200 ta andra jobb utanför försvaret.

Målet i senaste försvarsbeslutet 2004 är 9 600 yrkesofficerare i försvaret. Det blir det vid årsskiftet. Men sedan slutar det ungefär 40 varje månad - femhundra under hela 2008. Och det examineras inga nya förrän om två år - 2009.

Man hoppas kunna återanställa en del. Men det kommer inte att räcka - i all synnerhet som Sverige har åtagit sig alltfler internationellla uppdrag (- bla den nordiska stridsgruppen, som under 2008 ska stå i beredskap för EU-ledda internationella krisinsatser)

..