Protester mot nedläggning av skattekontor

Nu kommer protester mot Skatteverkets b eslut att lägga ned skattekontoren i Strömsund och Sveg. Det är de berörda kommunerna och företagarna där som lämnat in en skriftlig protest till både finansdepartementet och Skatteverkets generaldirektör.

I brevet kräver man man att beslutet ändras och att skattekontoren får vara kvar eftersom verksamheten håller mycket hög kvalitet.