Giftiga kemikalier i skogsbruket måste stoppas

Skogs- och träfacket vill stoppa användningen av giftiga kemikalier som skydd för skogsplanten, eftersom det är en hälsorisk för plantsättarna. Therese Lindström drabbades av kliande utslag när hon planterade skog för ett par år sedan.

Facket menar att den kemiska behandlingen för att skydda skogsplantor mot snytbaggeangrepp innebär hälsorisker för plantsättare.