Brist på virke hotar

Högkonjunkturen inom skogsindustrin har gjort att en del sågverk har svårt att hålla produktionen igång på grund av brist på sågtimmer.

Här i länet är det inga problem det säger Anders Ringsell på sågverksföreningen. Däremot säger han att läget är mera problematiskt ju längre norrut man kommer.

Ryssland inför från i sommar exporttullar på virke och på sikt kan det komma att orsaka ökad konkurrens om det jämtländska virket.