JO-kritik mot Krokom

Krokoms kommun får mycket hård kritik av Justitieombudsmannen, JO, för sin senfärdiga och felaktiga handläggning av överklagandet av Jouvnevaeries sameby om tillståndet att bygga ett vindkraftverk på samebyns betesmark.

Vindkraftverket byggdes utan att samebyn fått yttra sig. Efter flera turer i rättsliga instanser och en delgivning från Regeringsrätte att Krokoms kommun åter skulle behandla ärendet lade man det i stället till handlingarna utan åtgärd. Där låg det i nio månader.

Först efter JO-anmälan togs ärendet åter upp