Barns tandhälsa bara sakta bättre

Barns tandhälsa förbättras inte längre i samma takt som tidigare och det är kostvanorna som tros ligga bakom. Ofta har många skolbarn tillgång till godis och läsk om dagarna och det är inte lätt för tandvården att komma åt det problemet.