Företag har svårt att hitta lämplig personal

Nästan 70 procent av företagen i Jämtland och Härjedalen uppger att de haft svårt att hitta lämplig personal att anställa. Motsvarande siffra för hela landet är 55 procent, det visar Svenskt näringslivs egen konjunkturrapport.

Fyra av 10 jämtländska företag säger dessutom att en expansion måste skjutas på framtiden, bland annat på grund av ökade lönekostnader.

Och nästan lika många säger att de kommer att tvingas minska antalet anställda