Journalistkolleger utrycker stöd för de hotade

Journalistklubbarna i Jämtlands län har skrivit en gemensam debattartikel; till stöd för de hotade journalisterna och i protest mot hoten.

- Vi står enade bakom de utsatta, och vi tolererar inte att någon i sin yrkesutövning utsätts för hot, skriver Journalistklubbarna bland annat i debattartikeln.

De uppmanar dessutom ÖPs ledning att ta ansvar för att medarbetarna känner sig trygga i arbetet.