Vill avverka i fjällnära terräng

Statens fastighetsverk vill avverka i områdena kring Vallbo, östra Vålådalen och Fångåmon. De skogsområden som kan bli aktuella är sammanlagt ca 100 hektar stora.

Vid ett möte i går kväll med de boende i trakten, diskuterades vilka skogsområden som är viktiga för renbete och rekreation, och hur man kan avverka utan att störa de verksamheter som pågår i området.