Vägverket kritiseras för brister på dödsolycksplats

Trafikföreningen NTF i länet anser att flera brister i väghållningen kan ha bidragit till dödsolyckan på E14 norr om Pilgrimstad i början av veckan.

Olycksbilen voltade sedan den kört in i kanten på sidovägen och landade med taket på en sten och föraren omkom troligen omedelbart.

Nu konstaterar NTF att kanterna på sidovägen var tvära - och inte avfasade som de ska vara - och det låg stora lösa stenar längs med sidobanan, trots att det inte ska få finnas.

Enligt NTF är det Vägverkets ansvar att se till att väghållningen på sträckan sköts korrekt.