13 vargföryngringar konstaterade

Det finns 13 familjegrupper av varg i Sverige idag, det visar Viltskadecenters rapport för vintern 2006/2007.

I de familjegrupperna har 13 föryngringar skett.

Rapporten omfattar inte kringvandrande unga djur varför den inte säger nåt om det totala antalet vargar i landet.

Inga revir eller revirmarkerande vargpar finns här i länet till skillnad från i grannlänen Dalarna, Västernorrland och Västerbotten.