Sammanslagning av SIKA och ITPS föreslås

Två av de statliga myndigheter som utlokaliserades till Östersund efter försvarsnedläggningen bör slås ihop.

Det går att skapa en effektivare organisation genom att slå ihop SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys och ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier.

Det föreslår en statlig utredning som på fredagen överlämnades till näringsdepartementet.

Regeringen ska nu ta ställning och ambitionen är att eventuella förändringar ska kunna genomföras till den första juli 2008, uppger man vid departementet.