Skolavslutningen - en lugn historia

Firandet av skolavslutningen blev mycket lugnt i länet, enligt SOS och polisen, som inte säger sig ha märkt av några särskilda problem till följd av firandet.

- Vi har haft några misshandelsfall och 7-8 berusade personer, varav några minderåriga, har suttit omhändertagna för tillnyktring.

Det säger nu på morgonen polisens vakthavande befäl, Magnus Hamstig, som tycker att det varit betydligt lugnare än många andra, ”vanliga” fredagkvällar och -nätter.