Regeringen överväger extra karensdag

I framtiden kan den som blir sjuk få två karensdagar innan några pengar betalas ut.

Förslaget finns med i ett åtgärdspaket, för att korta de långa sjukskrivningarna och minska antalet nya förtidspensionärer, som tagits fram inom finans- och socialdepartementen, skriver Dagens Nyheter.

I åtgärdspaketet föreslås också att fler karensdagar införs efter en periods sjukskrivning. I en promemoria som tagits fram av de båda departementen kan det exempelvis bli dag 14 eller dag 90.