Få simskolor trots dålig simkunnighet

Bara hälften av länets kommuner erbjuder simskola för barn i sommar trots att mer än en tredjedel av alla barn mellan 7 och 10 år, enligt Svenska Livräddningssällskapet, inte kan simma,

De flesta kommuner som inte erbjuder simskola under sommaren har helt enkelt inte tagit reda på om behovet finns.

Enligt Svenska Livräddningssällskapet är det mer än en tredjedel av alla barn mellan 7 och 10 år som inte är simkunniga. Och med simkunniga menas att personen ska kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg. Vidare så ska man kunna rädda en person som har hamnat i nöd. Och de här kunskaperna ska man, enligt Anders Vernersten på Svenska Livräddningssällskapet, ha börjat träna på vid 5 års ålder.

- Det här är kommunernas ansvar, anser Anders Vernersten.