Problem med IP-spårning av dödshot

Polisen har problem med att spåra den dator varifrån dödshoten mot två anställda på Östersunds Posten skickades.

- Det är en besvärlig adress, men förhoppningen är att vi ska lyckas, säger kriminalchefen Rune Sörell.

Spårningen görs av externa dataexperter, en tjänst som köps in av polisen, och en person jobbar för fullt med spårningen, enligt Rune Sörell.

Varje dator har ett särskilt IP-nummer som gör det möjligt att se var ett e-postmeddelande kommer ifrån, och det är det IP-numret dataexperterna försöker spåra.