Stor granskning av de kommunanställdas arbetsmiljö

Nu startar arbetsmiljöverket sin granskning av hur den politiska turbulensen påverkat de anställda i kommunhuset i Strömsund.

- Vi vill komma igång så fort som möjligt, senast i början på nästa vecka, säger handläggaren Johnny Jonasson till Radio Jämtland.

Som vi tidigare berättat är det flera kommunanställda i Strömsund som mår dåligt och som överväger att sluta sina jobb.

Arbetsmiljöverket ska träffa både chefer och anställa som ska få ge sin syn på orsaken till problemen.