Investeringar krävs på inlandsbanan

Godstrafiken på Inlandsbanan skulle kunna utökas, men för det krävs mer pengar till upprustning av banan, skriver Inlandsbanebolaget i ett remissvar till näringsdepartementet.

Behovet av transporter ökar, bland annat genom den utveckling som sker inom bioenergiområdet, i till exempel Sveg, men även inom skogsindustrin och gruvnäringen.

För att höja standarden vill Inlandsbanebolaget bland annat investera i ett nytt tågledningssystem, samt förbättra järnvägen mellan Sveg och Brunflo.