Klimatförändringar hot mot rennäringen

Klimatförändringarna kommer att göra det svårare för rennäringen.

Därför föreslår regeringens klimatutredare att mer statliga pengar ska ges till nödutfodring av renar.

Eftersom vintrarna väntas bli mildare och blötare kan det oftare bli isskorpa på renbetet och då blir det svårare för renarna att hitta mat.