Hem och Skola vill förkorta sommarlovet

Hem och skola - där 15 000 föräldrar är medlemmar - föreslår att man ändrar terminsindelningen i skolan - och kortar sommarlovet från 10 till 8 veckor. Ann Önnerud är vice ordförande i Riksförbundet Hem och Skola och länsansvarig här i länet och hon säger att det här har fördelar.