Alliansen vill införa vårdnadsbidrag i Östersund

Inför ett vårdnadsbidrag i Östersund. Det föreslår alliansens politiker i Barn-och utbildningsnämnden.

Regeringen ger från 1 juli nästa år möjlighet för de kommuner som vill att införa ett vårdnadsbidrag. Bidraget riktar sig till föräldrar med barn mellan 1 till 3 år.

Föräldern kan förvärvsarbeta och samtidigt uppbära vårdnadsbidrag om barnomsorgen ordnas på annat sätt.