Kyrkan och skogsbolagen tar för lite ansvar

Förslaget att kyrkan och skogsbolagen skulle få mark i ersättning från Sveaskog för att avstå sin egen mark till naturreservat, är dåligt genomtänkt. Det riskerar rent av att det blir färre skyddade skogsområden.