Krigsförbrytare söks i Norge

I Norge har myndigheterna beslutat att på allvar gå igenom vad man vet om flyktingar och asylsökande i landet.

Syftet är att hitta misstänkta krigsförbrytare som man tror gömmer sig i Norge under sken av att vara flyktingar. Enligt norska radion, NRK, kan det finnas så många som ett 70-tal misstänkta krigsförbrytare i landet.

Tusentals mappar hos norska invandrarmyndigheten UDI ska gås igenom.

Avdelningsdirektör Sylo Taraku på Norsk Organisasjon for Asylsökere (NOAS) anser att genomgången är nödvändig. Han är helt säker på att krigsförbrytare gömmer sig i landet.

- Jag har självt stött på dem. En man från Kongo berättade för mig att han varit med om att genomföra massmord. En annan man från Balkanområdet erkände att han hade begått krigsförbrytelser.