Bristande åtgärder orsakade klämskada

Det hade hänt incidenter tidigare utan att det lett till några åtgärder. Det konstaterar Socialstyrelsen efter en klämolycka på ett servicehus i Östersund där en patient klämdes fast mellan sängens botten och fotgavel.

Patienten fick en skada som det tog åtskilliga dagar att återhämta sig från.

Socialstyrelsen påpekar att servicehuset tidigare borde ha genomfört förebyggande åtgärder men lämnar i övrigt ingen kritik mot vårdinrättningen i samband med olyckshändelsen.