Minussiffor för länssjukhuset - sparkrav ställs på ortopedin

Landstinget går av allt att döma mot ett plusresultat med omkring 70 miljoner kronor i år. Men trots den goda prognosen måste stora besparingar göras. Sjukhuset går back med 60 miljoner.

Bland annnat ska ortopedin, primärvården och området barn-kvinna få mindre pengar att röra sig med.