Klinikchef beklagar nedläggning

Föllingekliniken läggs ned vid årsskiftet och 28 personer som jobbar där förlorar då sina jobb. - Ett mycket tråkigt besked, säger VDn Ulla Shill. Hon är kritisk till att samhället inte satsar mer på den här typen av rehabilitiering och förebyggande vård.

Orsaken till nedläggningen är bland annat att patientunderlaget minskat sedan avtalet med Försäkringskassan upphört, och därmed har ekonomin blivit sämre.

Kliniken har under sexton års tid arbetat bland annat med förebyggande vård och rehabilitering av hjärt- och kärlsjukdomar.