Landshövdingar kräver bättre vägar

Nu vässar de norrländska landshövdingarna argumenten för att få regeringen att satsa mer pengar i Norrland.

Det handlar främst om att få till satsningar på järnvägar och vägar.

- Transporterna är A och O för skogen och malmen, men även för turisterna, säger vårt läns landshövding Maggi Mikaelsson: