Strandade förhandlingar om nytt avtal för deltidsbrandmän

Det ser ut att bli konflikt i avtalsförhandlingarna mellan Brandmännens riksförbund och arbetsgivarparten Sveriges kommuner och landsting, SKL.

I dag sa SKL nej till brandmännens krav på 12 procent löneförhöjning över tre år, förbättrade arbetsvillkor och att deltidsbrandmän ska få sjukersättning även vid längre sjukskrivningar.

Brandmännens riksförbund har 8 500 deltidsbrandmän som medlemmar.

Beslut om det blir konflikt tas först efter helgen.