Vandrande skolskjutsar erbjuds i Östersund

Skolelever i Östersunds kommun kan komma att erbjudas så kallade vandrande skolskjutsar,

Vandrande skolskjutsar innebär att föräldrar turas om att gå en viss rutt till skolan varje morgon för att hämta upp elever.

Skolorna arbeta för att föräldrar ordnar vandrande skolskjutsar, eftersom det skulle innebära mindre trafik runt skolorna eftersom många elever skjutsas till skolan i dag och att eleverna rör mer på sig mer.

Kommunen kommer inte att låta skolans personal sköta de vandrande skolskjutsarna.