Fler unga fastnar i de dyra sms-lånens fälla

Sms-låneskulderna blir fler och fler bland unga. På ett halvår har Kronofogdemyndigheten fått in 4 579 betalningsförelägganden till följd av sms-lån och de befaras stiga till 10 000 i hela landet vid årets slut.

En undersökning som Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten har genomfört visar att sms-lån är så populära bland unga för att det är ett enkelt sätt att snabbt få tag i pengar.

Vad man då kanske inte räknar med är att ett sms-lån på 3 000 kronor som inte betalas i tid på bara 80 dagar stiger till en skuld på 5 500 kronor.