Återvinningsstationer farlig lekplats

I Strömsunds kommun har man stora problem med inbrott och skadegörelse på återvinningsstationerna. De som jobbar där tror att det är både vuxna och unga som ligger bakom. Men det är framförallt riskerna för barn som rotar runt i containrar som innehåller farligt och giftigt avfall, som oroar de anställda.