Kyrkan i Frostviken söker norskt samarbete

Svenska kyrkan i Frostviken vill gå ihop med sina norska gränsförsamlingar. Kyrkan vill slå ihop små församlingar till större, men i Frostviken vill man hellre samarbeta med Nordli och Sörli än med Strömsund.