Blogghot mot ÖP-journalist återigen polisärende

Den person som anmälts för att ha hotat en journalist genom ett inlägg till en blogg på Östersundspostens hemsida åtnjuter inte meddelarfrihet enligt grundlagen.

Det konstaterar Justitiekanslern.Ärendet återlämnas till Polismyndigheten i Jämtland som får bedöma hur det ska drivas vidare.

JK menar alltså att det inte handlar om ett tryck- eller yttrandefrihetsbrott utan ett eventuellt brott ska utredas av åklagare och polis.