Hård exploatering banar väg för nya byggen i Åre

Efter avslag av både länsstyrelsen och miljödomstolen får en fastighetsägare i Åre klartecken av Miljööverdomstolen att bygga tre villor på sin fastighet i området Åre-Björnen .

Domstolen konstaterar att Åreskutan nu är så hårt exploaterad att de aktuella villorna inte kommer att förändra landskapsbilden.