Snabbväxande asp ska odlas i länet

Snabbväxande aspplantor börjar nu odlas i Bispgården. De ska senare planteras ut på åker eller skogsmark i Mellannorrland.

Tidigare har den asp som planterats här drivits upp i Finland. Det är Jämtlands läns Institut för Landsbygdsutveckling i Bispgården som kommer att driva aspodlingen.