Kamp om länsbornas köpvanor

I dagarna är det tre år sedan Östersunds första handelscentrum Lillänge öppnade. Många befarade att handeln i centrala Östersund hotades. Men idag var det staden som drog.