Treälvsföräldrar fick inget gehör för kritiken

De föräldrar som krävt en utredning om åldersblandade klasser fick inget gehör på Östersunds fullmäktigemöte igår.  Barn- och utbildningsnämndens ordförande Harriet Svaleryd säger nej till att undersöka vad missnöjet bottnar i.

Skolverket gjorde för en tid sedan en inspektion på Treälvsskolan och ansåg att pedagogiken fungerar bra, men att komunledningen har ett ansvar för att lösa konflikten mellan de kritiska föräldrarna och skolledningen. Men Harriet Svaleryd anser alltså attt det inte behövs någon utredning utöver den Skolverket har gjort.