Störst viltrisk på länets vägar

Bilister här i länet hör till dem som löper allra störst risk att råka ut för en viltolycka i trafiken.

Enligt försäkringsbolaget If som sammanstält statistik är risken för viltolyckor allra störst i Kronoberg, följt av Kalmar och Värmlands län. Jämtlands län ligger på fjärde plats i tabellen, med 8,5 viltolyckor per tusen bilar.

Risken för viltolyckor här i länet tycks dessutom ha ökat. Vid motsvarande sammanställning förra året låg Jämtlands län på sjätte plats av landets samtliga län.