SEKO mot bolagisering

Delar av banverket och vägverket bör säljas ut. Och det kan börja redan vid nyåret 2009.

Det tycker regeringens utredare Christina Rogestam.

Men SEKO som fackligt organiserar dom som arbetar inom banverket och vägverket menar att en bolagisering skulle äventyra säkerheten.

Man jämför bland annat med Storbritanien där det inträffade flera svåra olyckor och där underhållet eftersattes. Där återreglerades banverket till staten.

- Det finns ingen anledning till bolagisering, säger SEKOs ordförande Janne Rudén, det är rent ideologiska orsaker bakom bolagiseringsplanerna.