Allt fler anmälningar om våld mot kvinnor

Antalet anmälningar om våld mot kvinnor länet ökar. Under januari till november i år anmäldes 252 fall av misshandel mot kvinnor där förövaren var bekant med offret. Det är en ökning med 17 procent jämfört med samma period föregående år.

Det visar en sammanställning som tagits fram av Kvinnofridslinjen, den nya stödtelefonen för våldsutsatta kvinnor.

Åsa Witkowski som är verksamhetschef för Kvinnofridslinjen säger att hon tror att det ökande antalet anmälningar både beror på att fler kvinnor anmäler och på att det faktiska våldet ökar.