Nyordning ska förenkla hantering av fornminnen

Länsstyrelsen i Jämtland hoppas på att Skogsstyrelsen snart ska kunna ge sig in i arkeologbranschen.

I ett projekt som kan förverkligas i Jämtlands län, ska Skogsstyrelsen ta över länsstyrelsens nuvarande roll vid avverkningar på platser där det finns fornlämningar.

Om Skogsstyrelsen har en egen arkeolog som kan handlägga fornlämningsärenden kommer det att förenkla rutinerna för skogsägarna som får en myndighet mindre att ha kontakt med, är tanken.

I länet finns runt 20 000 fornlämningar i skog och mark.