Befolkningskurvan pekar (lite) uppåt!

För första gången på mycket lång tid ökar nu länets befolkning - en liten men ändock ökning av länets invånarantal.

Trendbrottet framgår av SCB:s befolkningsstatistik. Den senaste sammanställningen visar förändringen från 1 november förra året till den 1 november i år. De siffrorna visar att länets befolkning totalt sett ökat med 12 personer.

Men på det stora hela är befolkningssiffrorna fortfarande dystra så till vida att bara Östersund, Åre och Krokom kommuner växer befolkningsmässigt.

Södra, östra och norra delarna av länet får färre invånare.

Allra mest tappar Strömsund där man blivit 128 personer färre i kommunen senaste året.