Nollvisionen långt från etappmålet

Fram tills fyra dagar före årsskiftet hade i år 469 personer dött i trafikolyckor i landet. Det innebär att etappmålet för Vägverkets så kallade Nollvision överskridits med nästan 200 personer.

Nollvisionen antogs 1997 och syftade till att inom tio år halvera antalet döda i trafiken till 270 personer.

- Det är ett genant misslyckande för oss alla som jobbar med trafiksäkerhet, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör och tillförordnad generaldirektör på Vägverket, till Göteborgs-Posten.

Enligt honom beror misslyckandet dels på att alltför många fortfarande kör för fort i trafiken, och dels på att målet om 270 döda var orealistiskt från början.

- Målet sattes i en lågkonjunktur med minskande trafik. Sedan dess har trafiken ökat med nästan 20 procent, den tunga trafiken har ökat ännu mer. Det finns dubbelt så många motorcyklar i trafik och allt fler unga tar körkort och kör bil, säger Claes Tingvall till GP.