Jägare misstror siffror från vargforskare

Det är ingen som vet hur stor den svenska vargstammen är. Det menar företrädare för Jägarnas Riksförbund, bland annat härifrån länet.

Enligt Jägarnas Riksförbund presenterar de svenska vargforskarna sina uppskattningar av hur stor vargstammen är cirka ett år efter att en valpkull fötts, och det ger ingen aktuell bild av hur många vargar som finns i landet.

Jägarnas riksförbund menar att det här kan innebära att beslut om vargfrågor i Sverige kan bygga på uppgifter som är inaktuella.